هزینه ثبت و اخذ ویزا برای هر نفر، 110 هزارتومان می باشد
چنانچه شما امروز درخواست خود را برای ویزا ثبت کنید ، ویزای شما برای ورود به کشور آذربایجان از روز
1396.10.05
به مدت 30 روز اعتبار خواهد داشت!

آیا تا به حال به قره باغ کوهستانی (و مناطق دیگر از جمهوری آذربایجان که از سال 1991 توسط جمهوری ارمنستان اشغال شده) بدون اجازه رسمی از جمهوری آذربایجان سفر کرده اید؟

=