هزینه ثبت و اخذ ویزای عادی برای هر نفر 26 دلار و ویزای فوری 53 دلار می باشد
چنانچه شما امروز درخواست خود را برای ویزا ثبت کنید ، ویزای شما برای ورود به کشور آذربایجان از روز
1398.11.30
به مدت 90 روز اعتبار خواهد داشت!

آیا تا به حال به قره باغ کوهستانی (و مناطق دیگر از جمهوری آذربایجان که از سال 1991 توسط جمهوری ارمنستان اشغال شده) بدون اجازه رسمی از جمهوری آذربایجان سفر کرده اید؟

=